Je li cijena prevelika – Zašto je u svemu važno imati holistički pristup?

Često znam govoriti da pazimo u poslu da cijena uspjeha ne bude prevelika. Znate ono – ostvarite ciljeve, uspjeh, i sve je tu, ali putem ste izgubili drage ljude i zdravlje. Okus Pirove pobjede, zar ne?
Znate i ono kad odete liječniku, nešto Vas boli, oni se bave samo time i liječe simptome, to riješite i ops – ode nešto drugo pa opet ista priča.
Onda se netko pametan pojavi pa tome pristupi holistički, dakle gleda CJELINU, zna da je sve povezano i da mora pristupiti problemu SA SVIH RAZINA.
Zna da ne može na silu baviti se i rješavati jednu stvar jer će problemi nastati na drugoj strani.
Gašenje požara nije dobar pristup ni u čemu. Uvijek je bolje spriječiti, nego liječiti u svemu. A to znači pristupati svemu i svim problemima HOLISTIČKI.
Primjer corona lockdown.
Postoje li drugi načini rješavanja korona krize osim kompletnog lockdowna. Postoje – možda je to Švedska, Tajvan…
Jesmo li mi mogli bolje – ne znamo, lako je biti general poslije bitke, no možemo li sada bolje i drugačije? Možemo. Ako ništa, moramo shvatiti da ne možemo rješavati samo jedan problem. Ljudi boluju i od ostalih bolesti – hitna mora početi dolaziti i po ostale pacijente, pregledi moraju krenuti i za ostale bolesti, zubi se moraju popravljati itd. itd.
Zdravlje ili biznis. Baš ste pohlepni. Ne radi se o tome.
Radi se o tome da ćemo se posljedicama baviti godinama, da je problem veći sad nego korona sama po sebi. Zlostavljanja žena i djece, gubitak posla, mentalne bolesti, glad…
Radi se o tome da smo rješavajući jedan problem stvoriti stotine novih!
Radi se o tome da netko treba pristupiti svemu kao CJELINI.
Sve je povezano.

I moramo rješavati SVE istovremeno.

Povezane objave

Izbornik