Drago mi je da sam sudjelovao u ovako konkretnoj, jezgrovitoj i korisnoj edukaciji. 🙂 Hvala na dijeljenju dragocjenog iskustva i znanja.

Izbornik