“Postoje autori koji svoje knjige pišu glavom i autori koji svoja djela pišu isključivo srcem. Krenuvši u Kristininu avanturu zvanu ‘Najjači si kad si svoj’, dopustila sam si očekivati da bi ova knjiga, ako joj to omogućim, mogla, zahvaljujući naslovu, podjednako uzbuditi i moj racio i moj hipersenzibilni emotio. Znajući čime se Kristina bavi, koji su njezini životni pokretači i osobne sklonosti te koja su životna iskustva iza nje, bila sam spremna na pojačanu dozu vlastitog samovrednovanja, onu koja mi je prijekopotrebna u pozivu koji sam odabrala. To se na koncu i dogodilo. Zahvaljujući purizmu stila, lucidnosti i pragmatičnosti kojom Kristina piše, dogodilo se upravo to. U jednoj naizgled poduzetničkoj knjizi, pronašla sam načine kako ujediniti tri najvažnije stvari u poslu, ali i u životu. Svrhu, strast i smisao.”

Izbornik