Nedavno naletih na jedan Vaš članak o FOMO u JOMO na Facebooku i oduševih se. Pronađem Vašu stranicu i počeh da čitam blog. Vašu biografiju, odslušah podcast. Stvarno sam oduševljena i iznenađena jednostavnošću Vašeg govora. Oseća se vedrina i prirodnost. Ma prosto, oseti se istina u svemu što zagovarate i prenosite dalje da tako stvarno živite i radite. Tako da nastavljam da čitam dalje.

Izbornik