“Organizacija je bila odlična, ekipa ljudi stvarno mila i draga, ambijent za rad i odmor izuzetan, vrhunski. Nadam se da će tvoja dobrota i otvorenost prema životu i dalje doticati druge i učiti ih da smo svi celovita zdrava bića spremna da žive punim plućima!”

Izbornik