Najlakše je za sve u životu pronaći krivca, ali riječ je o nama, a ne o njima

19. listopada 2020.