Što znači biti zaista orijentiran kupcu? Pitajte se: što je tu za kupca?

14. siječnja 2018.