NETWORKING – je li umrežavanje moguće i u vrijeme izolacije?

5. travnja 2020.